مقاله کاهش واريانس شبيه¬سازي شرطي عيار با استفاده از داده¬هاي سخت و نرم به¬روش محدود¬سازي ممان محلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاهش واريانس شبيه¬سازي شرطي عيار با استفاده از داده¬هاي سخت و نرم به¬روش محدود¬سازي ممان محلي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :18

این مطالعه به بررسی شبیه‌سازی زمین‌آماری عیار در کانسار‌هایی که توزیع عیار در آن‌ها روند فضایی نشان می‌دهد می‌پردازد. این روند می‌تواند به وسیله تعریف داده‌های شرطی دوباره تولید شود. این داده‌های شرطی می‌توانند داده‌های سخت موجود و یا تعدادی داده نرم باشند که با استفاده از نتایج کوکریجینگ تولید می‌شوند. فرآیند شرطی‌سازی, تحقق‌های صورت گرفته را مجبور به پیروی از این داده‌ها می‌کند و بنابراین می‌توان ویژگی‌های محلی آن‌ها به ویژه میانگین محلی (روند) را دوباره تولید کرد. در حقیقت داده‌های نرم تولید شده نبود داده‌های سخت را در مناطقی که داده‌های سخت به مقدار کافی در دسترس نمی‌باشند, جبران کرده و تحقق‌ها را مجبور به تولید روند موجود در منطقه می‌کنند. روش ‌Local moment constraints بر روی داده‌های عیار مس به‌دست آمده از گمانه‌های اکتشافی معدن مس سونگون, واقع در تراز 1850 اعمال شد. محدوده مورد مطالعه به دو واحد سنگی سونگون پورفیری (SP) و دایک (DK) تقسیم شد و نشان داده شد که به کارگیری داده‌های نرم و سخت شرطی مدل‌سازی عدم قطعیت در مقادیر واقعی مس را بهبود می‌بخشد و واریانس شرطی شبیه‌سازی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

لینک کمکی