مقاله ارزيابي تأثير پيشروي کارگاه هاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست 5 معدن بزرگ پابدانا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تأثير پيشروي کارگاه هاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست 5 معدن بزرگ پابدانا :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :12

بررسی رفتار حفریات زیرزمینی با تکیه بر اندازه‌گیری جابجایی‌ها از رایجترین روش‌های ارزیابی پایداری است. در این تحقیق تأثیر عملیات استخراجی در کارگاه‌های 245 پسرو و 245 پیشرو بر وضعیت گالری پست 5 معدن بزرگ پابدانا که متحمل مشکلات گوناگون شامل جابجایی بیش از حد مقطع عرضی گالری, ایجاد تغییر شکل‌های گوناگون قاب‌های نگهداری و شکست و تخریب آنها گردیده, ارائه شده است. ابزار مورد استفاده متر همگرایی‌سنج و ایستگاه‌ها از نوع 3 نقطه‌ای هستند. نتایج یکساله ثبت همگرایی در 12 ایستگاه حاکی از آن است که بیش از 92% جابجایی کل در پشت جبهه‌کار کارگاه استخراج جبهه کار طولانی رخ می‌دهد. به گونه‌ای که تغییر شکل‌های مضر در محدوده‌ای بین 7 تا 22 متر پشت جبهه‌کار کارگاه و در زیر زون تخریب بوقوع می‌پیوندند. همچنین سرعت پیشروی عملیات استخراجی در کارگاه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار گالری تشخیص داده شد.

لینک کمکی