مقاله مدلسازي عددي انتشار ترک در شيب سنگ‏هاي درزه‏دار به روش ناپيوستگي جابجايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدلسازي عددي انتشار ترک در شيب سنگ‏هاي درزه‏دار به روش ناپيوستگي جابجايي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

در توده سنگ‏های درزه‏دار مانند شیب سنگ‏ها, نوک درزه‏ها به عنوان نقاط ضعیف سنگ به شمار می‏روند با این وجود, کدهای تحلیل عددی پایداری توده‏سنگ‏های درزه‏دار تنها حرکت بلوک بر سطوح موجود ناپیوستگی‏ها را مورد توجه قرار می‏دهند و امکان ایجاد شکست و ناپیوستگی جدید در نقاطی که دارای شدت تنش بالا و یا دارای حالت پلاستیک است را ندارند. هدف از این تحقیق ارائه مدلی است که بتواند با استفاده از تئوری مکانیک شکست الاستیک خطی سنگ, مکانیسم انتشار ترک پایدار یا ناپایدار در ناحیه پل سنگی و اتصال آن تا تشکیل بلوک‏های سنگی در شیب سنگ‏های درزه‏دار شامل چند دسته‏درزه را شبیه‏سازی کند. جهت دستیابی به این هدف, تلفیق روش عددی المان مرزی غیرمستقیم با عنوان ناپیوستگی جابجایی مرتبه سوم و معیار حداکثر تنش مماسی, در محیط نرم‏افزاری Mathematica برنامه‏نویسی شده و با نتایج حاصل از تحقیقات در این زمینه اعتبارسنجی شده‏است. نتایج حاصل از این برنامه, پیش‏بینی حالت شکست, زاویه شروع رشد ترک و مدلسازی مسیر انتشار و اتصال ترک‏ها در ناحیه پل سنگی دیواره خواهد بود. پس از انتشار و اتصال ترک‏ها, حرکت و جابجایی برشی بلوک‏ها روی ناپیوستگی‏های جدید به عنوان نقاطی با شدت تنش بالا یا نواحی دارای حالت پلاستیک با روش اجزای مجزا بوسیله نرم‏افزار UEDC, تحلیل شده‏است.

لینک کمکی