مقاله بکارگيري ابزارهاي آماري و زمين‌آماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک‌کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بکارگيري ابزارهاي آماري و زمين‌آماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک‌کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :13

اختلاف عیاری بین خاک ارسالی معدن و مصرفی کارخانه تغلیظ مشکلی بوده که از اول شروع به کار معدن مس سرچشمه تا به امروز بحث اصلی بین این دو واحد مجتمع بوده است. با توجه به این که کارخانه فرآوری معدن بر اساس خوراکی که نوسانات آن در حد مجاز باشد, طراحی و بهینه‌سازی می‌شود, لذا شناسایی خطاهای مراحل مختلف نمونه‌برداری و همچنین بررسی اختلاف عیاری بین خاک ارسالی معدن و مصرفی کارخانه تغلیظ امری ضروری به نظر می‌رسد. با تعیین حد مجاز پارامترهای موثر در واریانس نوسانات و به کار بردن آنها در برنامه‌ریزی تولید روزانه می‌توان تا حد زیادی از نوسانات عیاری کاست. در این پژوهش, با به‌کارگیری ابزارهای آماری و زمین‌آماری روشی جهت تعیین نوسانات دقیق عیاری خوراک مصرفی کارخانه پرعیارکنی ارائه شده است تا به کمک نتایج آن, امکان مقایسه این نوسانات با نوسانات پیش‌بینی شده خاک ارسالی معدن به صورت شیفتی و روزانه فراهم گردد. برای انجام این پژوهش در یک روز خاص 50000 تن خاک با عیار ‌05/ ‌‌± 89‌/0 به کارخانه ارسال و با تناژ مصرفی و حدود اطمینان عیاری محاسبه شده خوراک مصرفی تغلیظ در این روز (42100تن خاک با عیار ‌04/ ‌‌± 92‌/0) مقایسه شد که این عیار در محدوده عیار پیش‌بینی 06/‌0 ± 93‌/ 0 و محدوده عیار اجرایی 05/0‌± 89/0 ‌قرار گرفت ‌(‌در‌سطح اعتماد 95 %‌). در نهایت جهت کاهش نوسانات عیاری و افزایش بازیابی کارخانه تغلیظ معدن مس سرچشمه پیشنهاد داده شد که در صورتی که از 100 روز متوالی 95 مورد عیار خوراک کارخانه تغلیظ در محدوده اطمینان عیار اجرایی معدن قرار گیرد, از آن زمان به ‌بعد نمونه‌گیری از خوراک کارخانه تغلیظ صورت نگیرد و عیار اجرایی معدن در محاسبات متالورژی تغلیظ لحاظ گردد.

لینک کمکی