مقاله تفسير منبع احتمالي زمين‌گرمايي منطقه شمال سبلان با استفاده از مدل‌سازي معکوس سه‌بُعدي داده‌هاي مگنتوتلوريک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تفسير منبع احتمالي زمين‌گرمايي منطقه شمال سبلان با استفاده از مدل‌سازي معکوس سه‌بُعدي داده‌هاي مگنتوتلوريک :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

با توجه به این که ساختار‌های واقعی زمین به صورت سه‌بُعدی هستند, به همین دلیل تفسیر سه‌بُعدی ساختار‌ها از نظر دقت بسیار مؤثر‌تر از روش‌های یک و دو‌بُعدی است. در این مقاله هدف این است تا با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک منطقه شمال سبلان, منابع احتمالی زمین‌گرمایی در این منطقه بررسی می‌شود. برای این منظور با بررسی داده‌های مگنتوتلوریک در این منطقه و تحلیل‌های ابعادی با استفاده از روش‌های چولگی حساس به فاز و نامتغیر‌های چرخشی, نشان داده شده است که ساختار‌های منطقه بخصوص در دوره‌های تناوب بلند (بالای 2 ثانیه) دارای ماهیت سه‌بُعدی می‌باشند و مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک امری اجتناب‌ناپذیر است. سپس با طراحی یک شبکه مناسب و بکار‌گیری الگوریتم مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی, مدل مناسب مقاومت‌ویژه برای داده‌های مگنتوتلوریک منطقه به‌دست آمده است. با استفاده از نتایج مدل‌سازی سه‌بُعدی, اطلاعات زمین‌شناسی و نتایج مدل‌سازی دو‌بُعدی موجود, میدان زمین‌گرمایی در این منطقه بررسی شده و موقعیت منطقه داغ‌تر, معرف منبع زمین‌گرمایی و همچنین مناطق دگرسانی مرتبط با این منبع مشخص شده است.

لینک کمکی