مقاله استفاده از معادله همگن اويلر در تخمين عمق ناهنجاريهاي ميدان پتانسيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از معادله همگن اويلر در تخمين عمق ناهنجاريهاي ميدان پتانسيل :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :22

معادله همگن اویلر بین گرادیان‌های داده‌های میدان پتانسیل, مختصات نقطه برداشت و موقعیت توده سبب شونده که عمق را نیز شامل می‌,شود رابطه برقرار می‌کند و به‌عنوان یکی از روش‌های تخمین عمق اتوماتیک شناخته می‌شود. وابستگی نتایج این روش به هندسه توده ( شاخص ساختمانی) و عدم تخمین صحیح آن, همواره به‌عنوان محدودیت‌های این روش مطرح بوده است. در این نوشته با تلفیق سیگنال تحلیلی و معادله اویلر, روشی دقیق برای تخمین عمق معرفی شده است. به منظور بررسی صحت و کارایی روش پیشنهادی, این روش بر روی داده‌های مغناطیس مصنوعی مدل کره در عمق 500 متری نیز بکار برده شده است. در این راستا نتایج تخمین شاخص ساختاری (N) برابر با 3 بدست آمد که هندسه کره را تأیید می‌کند. روش تخمین عمق اویلر بر روی داده‌های مغناطیسی مدل منشوری, مدل دایک شیبدار و استوانه قائم نیز بکار برده شد. با کاربرد این روش بر روی داده‌های محدوده‌ای در منطقه شاهرود در شمال ایران, محدوده تغییرات عمقی توده بین 15 تا 35 متر تعیین شده است.

لینک کمکی