مقاله سينتيک انحلال شيميايي کانه کم عيار سوپرژن مس معدن دره زار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سينتيک انحلال شيميايي کانه کم عيار سوپرژن مس معدن دره زار :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

در این تحقیق لیچینگ شیمیایی کانه سوپرژن کم عیار معدن دره زار بررسی شد. کانی های اصلی مس در نمونه, کالکوسیت, کوولیت و کالکوپیریت به همراه کانی‌های کوارتز, میکا, کانی‌های رسی, فلدسپار و پیریت است. تأثیر پارامترهایی مانند دما, غلظت آهن, غلظت یون‌های فریک و فرو و نسبت آن‌ها, pH, درصد جامد و دور همزن تحت شرایط ثابت (با کنترل عوامل فوق در مقادیر مورد نظر) بررسی شد. نتایج نشان داد که پیریت نقش مؤثری در انحلال مس دارد. میزان تغییر سرعت انحلال پیریت در اثر تغییر عواملی مانند دما, غلظت یون فریک, غلظت یون فرو, پتانسیل و غیره مستقیم بر انحلال کانی‌های مس اثر می‌گذارد زیرا با افزایش انحلال پیریت و مصرف یون فریک توسط آن, سرعت نسبی انحلال کانی‌های مس کاهش می‌یابد. واکنش انحلال شامل دو مرحله با سینتیک متفاوت است. مرحله اول دارای سینتیک سریع با انرژی اکتیواسیون kJ/mol 17 و مرحله دوم دارای سینتیک کند با انرژی اکتیواسیون kJ/mol 140 است.

لینک کمکی