مقاله مدل‌سازي هندسي- تصادفي سه بعدي توده سنگ منطقه مزينو با هدف برآورد نشت گاز در استخراج به روش گاز کردن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل‌سازي هندسي- تصادفي سه بعدي توده سنگ منطقه مزينو با هدف برآورد نشت گاز در استخراج به روش گاز کردن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

در ایران بخش زیادی از ذخایر زغال‌سنگ در عمق واقع شده و یا ضخامت کمی دارند که برای استحصال و استفاده از این منابع, فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال­سنگ (UCG) می‌تواند به­‌عنوان بهترین گزینه مطرح باشد. یکی از این ذخایر زغال­سنگ, زغال­سنگ­های منطقه مزینو طبس است. از جمله معیارها و عوامل تأثیرگذار بر امکان­پذیری و اقتصادی بودن روش UCG, نشت گاز از میان درزه و شکاف­های اطراف ژئوراکتور زیرزمینی و یا به­عبارت دیگر عایق بودن آن است. در این مقاله, با توجه به اهمیت این موضوع, بر مدل­سازی نشت گاز بر اساس مدل جریان شبکه درزه­های مجزا (DFN) سه­بعدی تمرکز شده است که در مطالعات پیشین تاکنون به آن پرداخته نشده است. در این راستا, با استفاده از داده‌های میدانی درزه‌های برداشت شده از منطقه مزینو, مدل هندسی-تصادفی سه بعدی شبکه‌ی درزه‌های توده‌سنگ با استفاده از برنامه کامپیوتری DFN-FRAC3D تهیه شده است. برای این منظور, این برنامه برای در نظر گرفتن توابع توزیع مختلف بازشدگی درزه و همچنین وابستگی بین طول و بازشدگی توسعه داده شده است.نتایج این مقاله می‌تواند ورودی‌های مفید برای مدل‌های عددی برای مطالعه رفتار هیدرولیکی و نشت گاز باشند.

لینک کمکی