مقاله بررسي تأثير انواع مدل هاي رفتاري توده سنگ در منحني عکس العمل زمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير انواع مدل هاي رفتاري توده سنگ در منحني عکس العمل زمين :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :16

امروزه روش همگرایی- همجواری از پرکاربردترین روش‌ها برای تعیین نگهداری حفریات دایروی و غیر دایروی است. انتخاب مدل ساختاری مناسب برای توده‌سنگ, اعم از الاستوپلاستیک کامل, الاستوپلاستیک شکننده و الاستوپلاستیک نرم‌شونده, نقش بسیار مهمی در کاربرد این روش دارد. در مواردی میزان اختلاف در تغییرشکل ایجاد شده ناشی از انتخاب مدل‌های ساختاری متفاوت بیش از 100درصد است. در این مقاله سعی شده است تا تأثیر انتخاب مدل‌های رفتاری مختلف در منحنی عکس‌العمل زمین و میزان زون پلاستیک ایجاد شده در اطراف یک حفره دایروی بررسی شود. در این مقاله فرض شده‌ است که توده‌سنگ تحت تاثیر فشار ایزوتروپیک قرار دارد و رفتار اولیه الاستیک دارد. معیار شکست مورد استفاده معیار غیر خطی هوک‌براون است. روش حل مسئله روش پله‌ای است که در آن پارامترهای مقاومتی توده‌سنگ به‌صورت گام به گام از مقادیر حداکثر خود تا مقادیر باقیمانده تغییر می‌کنند. در انتها یک آنالیز حساسیت روی پارامترهای شکست معیار هوک‌براون صورت می‌گیرد.

لینک کمکی