مقاله ارزيابي تأثير عمليات مکانيکي آبخيزداري بر کاهش سيلاب (مطالعه موردي: حوضه آبخيز حاجي‌آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تأثير عمليات مکانيکي آبخيزداري بر کاهش سيلاب (مطالعه موردي: حوضه آبخيز حاجي‌آباد) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

افزایش رو به رشد تلفات منابع آب‌وخاک حوضه‌های آبخیز در چند دهه اخیر, در اثر بهره‌برداری غیر اصولی از منابع, شدّت فزاینده‌ای یافته است. این موضوع موجب تشدید وقوع سیلاب‌ها, افزایش نرخ تولید رسوب و کاهش عمر مفید مخازن سدها گردیده است. این پژوهش که در حوضه آبخیز حاجی‎آباد واقع در استان کرمانشاه انجام گرفته, در پی ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر روی میزان ذخیره رواناب, کاهش سیلاب و سیل‌خیزی است. در ابتدا, بررسی‎های صحرایی انجام شد و مشخّصات مکانیکی و فیزیکی سازه‎های احداث‌شده ثبت و تحلیل داده‎ها انجام گرفت. در مرحله بعد با استفاده از مدل هک اچ‌ام‌اس و شبیه‎سازی سیلاب حوضه, اقدام به بررسی تأثیر سازه‎ها در کنترل سیلاب و رواناب حوضه مورد مطالعه گردیده است. طبقبررسی‌های انجام‌شده و بازدیدهای مکرّر میدانی, حوضه آبخیز حاجی‎آباد از نقطه‌نظر سیل‌خیزی کم‌سیل‌خیز بوده و اکثر رواناب‌های ایجادشده قبل از رسیدن به خروجی حوضه در زمین نفوذ می‌کنند. همچنین در پشت سازه‌های کنترل سیلاب احداث‌شده در حوضه آبخیز حاجی‎آباد (بند خاکی, خشکه‌چین و گابیون) هیچ‌گونه انباشت رسوب دال بر ایجاد رواناب سطحی ملاحظه نگردید. این وضعیّت نشان می‎دهد که تعداد سازندهای احداث‌شده خیلی بیشتر از نیاز منطقه بوده است.

لینک کمکی