مقاله تحليل ميزان آسيب پذيري مسکن شهري در مواقع بروز مخاطرات محيطي (زلزله) با استفاده تکنيک هاي تلفيقي MCDM+GIS (مطالعة موردي: منطقة 6 شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل ميزان آسيب پذيري مسکن شهري در مواقع بروز مخاطرات محيطي (زلزله) با استفاده تکنيک هاي تلفيقي MCDM+GIS (مطالعة موردي: منطقة 6 شهر تهران) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

امروزه با توجّه به افزایش نرخ شهرنشینی به­ویژه در کشورهای درحال‌توسعه, بروز مخاطرات طبیعی از جمله زلزله در شهرها امری اجتناب­ناپذیر بوده, امّا تجربه نشان داده با شناسایی و ارزیابی مناطق آسیب­پذیر و همچنین برنامه­ریزی­های از قبل پیش‌بینی‌شده و تدابیر عملیّاتی در مقابله با چنین اتّفاقاتی می­تواند به طور قابل ملاحظه‌ای خسارات و تلفات ناشی از آن را به حداقل رساند. با توجّه به پیچیدگی مسائل شهری, استفاده از مدل­ها و تکنیک‌های جدید به‌ویژه مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره و نیز تلفیق آنها با سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS), از ابزارهای کارآمد در جهت شناسایی نقاط حادثه‌خیز بحران شهری به شمار می­آیند لذا در این پژوهش, از تکنیک تصمیم­گیری چندمعیاره AHP به منظور وزن­دهی و از مدل SAW جهت تلفیق لایه­های مؤثّر در آسیب­پذیری مسکن در منطقه 6 تهران استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق, پس از طبقه­بندی میزان آسیب­پذیری, 37 درصد کاربری مسکونی در منطقه مورد مطالعه دارای درجه آسیب­پذیری متوسّط ارزیابی شده که عمدتاً در قسمت مرکزی و شرقی منطقه مورد مطالعه واقع شده‌اند. 37 درصد نیز از آسیب­پذیری کم و بسیار کم و 26 درصد از آسیب­پذیری بالا و بسیار بالایی برخوردار بودند. استفاده از نقشه پهنه­بندی خطر, جهت کاهش خسارات و تلفات ناشی از مخاطرات طبیعی می­تواند به عنوان نقشه پایه مورد استفاده مدیران و برنامه­ریزان شهری قرار گیرد.

لینک کمکی