مقاله بررسي و تعيين اولويّت‌هاي ساماندهي پايتخت در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و تعيين اولويّت‌هاي ساماندهي پايتخت در ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

مسائل و مشکلات متعدّد تهران به عنوان پایتخت و الگوی شهرسازی ایران, موجب شده تا کنون رویکردهای مختلفی برای ساماندهی این شهر ارائه شود؛ بنابراین هدف از پژوهش جاری, گردآوری, دسته‌بندی و در نهایت گزینش مناسب‌ترین راهکارهای ساماندهی پایتخت در ایران است. این راهکارها از طریق مطالعات اسنادی گردآوری و در پنج گروه دسته‌بندی شدند. به منظور رتبه‌بندی آنها, از هفت معیار قابلیّت اجرا, سرعت اجرا, حجم اثرگذاری, هزینه‌های اجرایی کمتر, ملاحظات اقتصادی, سیاسی و امنیّتی و زیست‌محیطی, تکنیک تحلیل سلسله­مراتبی و خبره­سنجی استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش, معیار قابلیّت اجرا به عنوان پراهمّیّت‌ترین عامل در ساماندهی پایتخت شناخته شد. همچنین مهم‌ترین گزینه‌های ساماندهی به ترتیب اولویّت بدین شرح هستند: ساماندهی درونی شهر تهران, تمرکززدایی, رویکرد سرزمینی, ایجاد و تقویت قطب‌های رقیب برای تهران و انتقال پایتخت. نتایج حاکی از آن است برخی راهکارها نظیر انتقال پایتخت, اگرچه در تعدادی از کشورهای جهان اجرا شده و همچنین هر از چند گاهی توسّط برخی از افراد در ایران به‌ویژه سیاستمداران مطرح می‌شود چندان از نظر خبرگان موجّه نیستند و به عکس, اقداماتی چون ساماندهی وضعیّت موجود شهر تهران و انتقال برخی از کارکردهای آن به سایر مناطق سرزمینی, در اولویّت قرار دارند. همچنین تجارب انتقال پایتخت در اغلب کشورهای دنیا, چندان موفّق نبوده و نتوانسته به مشکلات موجود در پایتخت پیشین پاسخ دهد و حتّی پایتخت جدید نیز مجدّداً با معضلات پایتخت قبلی مواجه شده است؛ بنابراین در این مقاله, پیشنهاد می‌شود مدیران و سیاست­گذاران کشور, بیش از اینکه به تفکّر انتقال پایتخت دل­مشغولی پیدا کنند و با این تفکّر, مشکلات شهر تهران را مورد غفلت قرار دهند؛ با شناسایی عمیق مسائل شهر تهران, ضمن ساماندهی درونی شهر, نسبت به تعیین کارکردهای اولویّت‌دار به منظور تمرکززدایی اقدام نمایند.

لینک کمکی