مقاله تحليل روابط ابرناکي شبانه و رخداد شب‌هاي گرم در ايران مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل روابط ابرناکي شبانه و رخداد شب‌هاي گرم در ايران مرکزي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

شب, برای ساکنان ایران مرکزی به‌ویژه در دوره گرم سال, فرصتی برای استراحت و حتّی تکمیل فعّالیّت‌های روزانه مانند کشاورزی است. انگیزه انجام پژوهش حاضر, گرمایش جهانی آب‌وهوا و به دنبال آن افزایش کمینه‌های دما بود تا مشخّص شود ویژگی‌های کمّی شب‌های گرم در ایران مرکزی کدام است؟ و این شب‌ها به لحاظ مکانی – زمانی, چه روابطی با ابرناکی شبانه دارد؟ بدین منظور با استفاده از کمینه‌های روزانه دمای بازه 22 ژوئن تا 22 سپتامبر, متعلّق به 7 شهر برگزیده طی سال‌های 1978 تا 2009, آستانه دمای 4/25 درجه سلسیوس تعیین شد تا بر پایه میانگین صدک‌های 99 ام و نیز مقادیر ابرناکی شب‌های گرم, روابط آماری این دو متغیّر بررسی شود. نتایج نشان داد که 49, 31 و 25% از تغییرات مقادیر دمای شب به ترتیب برای شهرهای یزد, کاشان و سمنان متأثّر از ابرناکی شبانه000/0> است. شهر بم, با بیشترین فراوانی شب‌های گرم (در برخی سال‌ها تا 90 شب), بیشترین ابرناکی شبانه و شهر کرمان با کمترین فراوانی شب‌های گرم, کمترین ابرناکی شبانه را داشت. همچنین نتایج, افزایش تدریجی فراوانی شب‌های گرم و ابرناکی شبانه را برای همه شهرها به‌جز اصفهان و کرمان تأیید کرد.

لینک کمکی