مقاله مدل اکولوژيکي پهنه‌بندي مراتع استان کردستان با تأکيد بر عناصر اقليمي دما و بارش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل اکولوژيکي پهنه‌بندي مراتع استان کردستان با تأکيد بر عناصر اقليمي دما و بارش :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :25

اکوسیستم­های مرتعی, منابع تجدیدپذیری هستند که علاوه بر تأمین علوف مورد نیاز دام­ها در تنظیم هوا و جریانات هیدرولوژیکی, تأمین آب آبخیزها, جلوگیری از فرسایش خاک, کنترل آلودگی­ها و مسمومیت­زدایی و تشکیل خاک از طریق تقویت فرایندهای خاک­سازی, نقش مؤثری دارند. طبقه­بندی مراتع از نظر میزان تولید علوفه و میزان پرداخت خسارت به مرتع­داران, در شرایط بروز خشکسالی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجّه مدیران و برنامه­ریزان منابع طبیعی کشور می­باشد. استان کردستان, یکی از مناطق بسیار مستعدّ مرتع­داری در کشور است. به منظور طبقه­بندی مراتع در سطح این استان, پایگاه اطلاعاتی, شامل نقشه­های توپوگرافی, شیب, سطوح ارتفاعی, جهت تابش, زمین­شناسی, خاک­شناسی, پوشش گیاهی, شبکه هیدروگرافی و لایه­های اقلیمی دما و بارش ایجاد گردید. برای انجام این تحقیق از داده­های روزانه عناصر اقلیمی دما و بارش طی یک دوره آماری بلندمدت 19 ساله (1387-1369) استفاده شد. تمام این لایه­های اطلاعاتی, منطبق بر نیازهای اکولوژیکی گیاهان مرتعی, وزن­دهی و طبقه­بندی مجدد گردیدند و با استفاده از منطق بولین, نسبت به ترکیب و تلفیق این لایه­ها, اقدام و در نهایت نقش طبقه­بندی مراتع استان کردستان در 3 گروه مراتع خوب, متوسط و فقیر تهیه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از لایه­های مختلف اطلاعاتی منطبق بر نیاز­های اکولوژی گیاهان مرتعی, روشی بهینه برای ارائ یک طبقه­بندی مناسب از مراتع می­تواند باشد. از مجموع 7/2904642 هکتار مساحت استان کردستان, 2/378248 هکتار به مرتع خوب با توان درج 1, 3/402891 هکتار به مرتع متوسط با توان درج 2 و 1/411897 هکتار به مرتع فقیر با توان درج 3 اختصاص یافته است.

لینک کمکی