مقاله اولويت‎بندي قطب‌هاي گردشگري استان کرمانشاه براساس پتانسيل مناطق نمونه‎ي گردشگري با استفاده از روش تصميم‎گيري چند معياره‎ي تاپسيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اولويت‎بندي قطب‌هاي گردشگري استان کرمانشاه براساس پتانسيل مناطق نمونه‎ي گردشگري با استفاده از روش تصميم‎گيري چند معياره‎ي تاپسيس :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :29

مناطق نمونه‎ی گردشگری, زیرمجموعه‎ی قطب­های گردشگری و یکی از مهم‎ترین مباحث مهم مطرح شده در صنعت گردشگری هستند. توسعه‎ی مناطق نمونه‎ی گردشگری, توسعه‎ی قطب‎های گردشگری را به‎دنبال دارد و سبب رونق گردشگری یک قطب گردشگری می­شوند. پژوهش پیش رو, ازدسته پژوهش‎های کاربردی ـ توسعه­ای است که با هدف رتبه‎بندی قطب‎های گردشگری استان کرمانشاه انجام پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی و ابزار پژوهش, پرسش‎نامه است که با استفاده از روش دلفی, 10 شاخص برای مناطق نمونه ارزیابی و سپس با پیمایش داده­های حاصل از پرسش‎نامه در روش تاپسیس, قطب­های گردشگری اولویت‎بندی شده­اند. بر این اساس, مناطق نمونه‎ی گردشگری تحت پوشش قطب کرمانشاه با میزان 9448/ 0= نسبت به دیگر مناطق در سطح بسیار خوب, مناطق نمونه‎ی قطب اورامانات با امتیاز 42981/0 در رتبه‎ی دوم و در سطح متوسط و سایر مناطق در سطوح بعدی ارزیابی شده­اند. نتایج پژوهش از یک سو سهم مهمی در تصمیم‎گیری­های مدیریتی دارد و از سوی دیگر, به سرمایه‎گذاران برای سرمایه‎گذاری و به گردشگران در انتخاب مقاصد گردشگری کمک خواهد کرد.

لینک کمکی