مقاله نقش گردشگران در انحلال اشکال کارستي ثانوية درون غارها (مطالعة موردي: غار عليصدر همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش گردشگران در انحلال اشکال کارستي ثانوية درون غارها (مطالعة موردي: غار عليصدر همدان) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

غار علیصدر در روستایی به همین نام در شهرستان کبودرآهنگ قرار گرفته است.این غار توریست­پذیرترین غار کشور بوده و سالانه بیش از هشتصد هزار گردشگر داخلی و خارجی از آن دیدن می‌کنند.بازدید روزانه چندین هزار گردشگر از درون غار, به ویژه در نیمه اوّل سال و ایّام پایانی هفته,سبب تغییراتی در مقادیر عناصر اقلیمی و دی اکسید کربن موجود در درون غار می‌شود.غلظت بالای دی اکسید کربن ناشی از بازدم گردشگران و رطوبت نسبی اشباع یا نزدیک به اشباع درون غار, به تدریج منجر به کاهش PH محیط و شکل‌گیری یک محیط اسیدی در درون غار شده وانحلال و پوسته‌پوسته شدن اشکال ثانویه درون غار را در پی دارد.از این رو,در این مقاله تلاش شده است تا با شبیه‌سازی و بازسازی شرایط اقلیمی درون غار در محیط آزمایشگاهی کنترل شده,مقدار انحلال سالانه اشکال ثانویه درون غار به تفکیک سهم گردشگران,به شیوه وزنی محاسبه گردد.برای این منظور,با تفکیک فضای درون غار به دو بخش آزمایش و کنترل, اقدام به جمع‌آوری داده‌های مربوط به مقادیر درجه حرارت,رطوبت نسبی و دی اکسید کربن موجود در درون غار در دو دوره 30روزه در فصول تابستان و پاییز گردید.در مرحله بعد,با شبیه‌سازی همین شرایط در محیط آزمایشگاهی کنترل شده,مقدار سالانه انحلال و پوسته‌پوسته شدن اشکال ثانویه درون غار, به روش وزنی محاسبه گردید. با به دست آوردن تفاضل بین مقادیر دی اکسید کربن مناطق آزمایش و کنترل و تعیین سهم عوامل طبیعی و انسانی,سهم گردشگران در انحلال و پوسته‌پوسته نمودن اشکال ثانویه درون غار به دست آورده شد.نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که مقدار انحلال و پوسته‌پوسته شدن اشکال ثانویه درون غار علیصدر 078/0 گرم بر سانتی­متر مکعب در سال است.از این مقدار, 060/0 گرم بر سانتی­متر مکعب در سال, معادل 77درصد کل انحلال سالانه سهم گردشگران می‌باشد.این امر در درازمدّت اثرات قابل توجّهی در تخریب اشکال کارست ثانویه درون غار ودر نهایتکاهش پایداری صنعت گردشگری منطقه دارد.

لینک کمکی