مقاله مقايسه و ارزيابي روش هاي پايدارسازي زمين‌لغزش (مطالعة موردي: زمين‌لغزش کيلومتر 194 راه آهن ملاير - کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه و ارزيابي روش هاي پايدارسازي زمين‌لغزش (مطالعة موردي: زمين‌لغزش کيلومتر 194 راه آهن ملاير - کرمانشاه) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

گزارشات متعدّد وقوع زمین‌لغزش در کیلومتر 194 پروژه راه‌آهن غرب در استان کرمانشاه, منجر به انجام تحقیق پیش روی در مورد علل و نحوه گسترش لغزش زمین در منطقه مذکور و مطالعه روش­های پایدارسازی زمین‌لغزش گردید. در این پژوهش, به بررسی نقش جاده‌سازی در وقوع زمین‌لغزش و بررسی روش‌های مؤثّر در پایدارسازی زمین‌لغزش و مقایسه عملکرد و کارایی روش‌های مذکور پرداخته شده است. در این تحقیق, با عملیات نقشه‌برداری, جابه­جایی و حرکت نقاط معیّنی در محدوده زمین‌لغزش در فواصل زمانی مشخّص نسبت به نقطه مبنا در خارج از محدوده لغزش طی 4 ماه متوالی قرائت و کنترل گردید. آزمایش­های شناسایی در محل, توسّط کارشناسان پژوهشگاه بین­المللی زلزله و آزمایشگاه فنّی مکانیک خاک استان انجام گردید. مدل­سازی سه بُعدی زمین‌لغزش در نرم­افزار FLAC-3D بر اساس نتایج نقشه­برداری و حفر گمانه­ها, انجام شد. برای پایدارسازی زمین‌لغزش از روش اصلاح هندسی شیب و نصب زه­کش استفاده شده و شیروانی پس از اصلاح شیب مجدّداً در نرم­افزار, مدل و تحلیل گردید. نتایج مدل­سازی شیب اصلاح شده نشان از کاهش میزان جابه­جایی و پایداری شیب دارد. در ادامه, روش پیشنهاد شده توسّط مهندس مشاور طرح نیز در نرم­افزار مدل­سازی و نتایج با روش اصلاح هندسی مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که روش اصلاح هندسی نسبت به روش­های دیگر در پایدارسازی زمین‌لغزش عملکرد بهتری دارد.

لینک کمکی