مقاله شناسايي شرايط همديد بارش‎هاي حدي و فراگير در کرانه‎هاي غربي خزر با تأکيد بر الگوهاي ضخامت جو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي شرايط همديد بارش‎هاي حدي و فراگير در کرانه‎هاي غربي خزر با تأکيد بر الگوهاي ضخامت جو :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :33

در این پژوهش با استفاده از پایگاه داده‎ بارش کرانه‎های غربی خزر, نقشه‎های هم‎بارش روزانه‎ این پهنه, از تاریخ 1/1/1340 تا 10/11/1383 روی یاخته‎هایی به ابعاد 14×14 کیلومتر, به‎روش کریجینگ میان‎یابی و ترسیم شد. این داده‎ها, دسترسی به اطلاعات 48 نقطه‎ مکانی پهنه‎ مطالعاتی را برای 15992 روز و امکان محاسبه‎ مقادیر هر روز بارش, بیشینه‎ بارش و درصد مساحت زیر بارش را فراهم آورد. بر این اساس حدی‎ترین و فراگیرترین بارش‎ها شناسایی و 109 روز از این بارش‎ها, بر اساس شاخص پایه‎ صدک 99ام, برای بررسی و تحلیل انتخاب شدند. با بهره‎گیری از رویکرد محیطی به گردشی و تحلیل خوشه‎ای پایگانی به‎روش ادغام "وارد", سه الگوی گردشی ضخامت جو بین ترازهای 500-1000 هکتوپاسکال شناسایی شد. در ادامه, برای تحلیل بارش‎ها در هر الگوی ضخامت جو, روز نماینده بر اساس ضریب همبستگی با آستانه‎ 95درصد تعیین و در این روزها نقشه‎های فشار تراز دریا, ضخامت جو ترازهای 500-1000 هکتوپاسکال, توابع جبهه‎زایی و شار همگرایی رطوبت ترازهای 500, 600, 700, 850, 925 و 1000 هکتوپاسکال ترسیم و تحلیل شد. بررسی ها نشان از استقرار فرودی به‎نسبت عمیق بر بخش‎های شمالی و شمال غربی دریای خزر حدفاصل دو توده‎ آبی خزر و سیاه دارد که زمینه را برای رخداد بارش‎های حدی و فراگیر در پهنه‎ مطالعاتی فراهم می‎کند. تحلیل نقشه‎های تابع جبهه‎زایی, وجود کانون‎های جبهه‎زایی را روی دریای خزر و اطراف آن تأیید می‎کند. تحلیل تابع شار همگرایی رطوبت هم نشان از نقش دریای خزر, دریای سیاه و دریاچه آرال در تأمین رطوبت بارش‎ها دارد.

لینک کمکی