مقاله توزيع مکاني خشکيدگي درختان در اثر دارواش در ارتباط با ويژگي‌هاي تاج آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توزيع مکاني خشکيدگي درختان در اثر دارواش در ارتباط با ويژگي‌هاي تاج آنها :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

خشکیدگی تاج از پدیده­های بارزی است که در جریان خشکسالی­های اخیر در جنگل­های بلوط زاگرس رخ داده و پایداری و حیات این اکوسیستم­ها را با تهدید جدی مواجه کرده است. با توجّه با اینکه تأثیر ویژگی­های تاج درختان بر حضور دارواش اثبات شده و همچنین ویژگی­های تاج با خشکیدگی آن ارتباط دارند, بنابراین در این تحقیق الگوی توزیع مکانی درختان خشک‌شده در اثر حضور دارواش و پارامترهای مربوط به تاج درختان با هدف مدیریت و کنترل دارواش و جلوگیری از آسیب آنها به درختان در جنگل­های گهواره در استان کرمانشاه بررسی شد. به این منظور شبکه­ای با ابعاد 200 متر ×200 متر به صورت سیستماتیک - تصادفی در منطقه انداخته شد و نمونه­برداری در 84 پلات­ 40 متر ×40 متر انجام شد. سپس اقدام به بررسی همبستگی مکانی با استفاده از روش­های زمین­آماری (واریوگرام) گردید. دامنه تأثیر واریوگرام­ها برای ارتفاع درخت 4110, ارتفاع درخت دارواش­دار 4227, قطر متوسّط تاج درخت 4110, قطر تاج درخت دارواش­دار 4110, نسبت شکل تاج درخت دارواش­دار 5110, سطح تاج درخت دارواش­دار 2053 و حجم درخت دارواش­دار 1793 و درصد خشکیدگی تاج 4110 است. دامنه تأثیر ارتفاع درخت, ارتفاع درخت دارواش­دار, قطر تاج, قطر تاج دارواش­دار با درصد خشکیدگی تاج مشابه است که این نشان می­دهد این عوامل تأثیر بیشتری بر روی توزیع این متغیّر دارند. در واقع تا محدوده حدود 4000 متر, توزیع خشکیدگی در اثر دارواش تحت تأثیر این ویژگی­های درختان است.

لینک کمکی