مقاله واکاوي اثرات تمرکز مکان‌گزيني ادارات در محدوده‌هاي متداخل مناطق سازمان‌هاي خدمات‌رسان شهري (مطالعه موردي: شهر رشت)?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي اثرات تمرکز مکان‌گزيني ادارات در محدوده‌هاي متداخل مناطق سازمان‌هاي خدمات‌رسان شهري (مطالعه موردي: شهر رشت)? :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

قطبی شدن کاربری­های شهری از جمله کاربری­ های اداری, نقش مهمّی در اهمّیّت­ یابی مناطق مختلف شهری دارد. این کاربری­ ها, از گام نخست سعی می­ کنند تا در مناطق ارزشمند شهری مکان­یابی شوند ولی پس از مکان‌یابی, خود به عاملی برای جذب سایر ادارات تبدیل می­شوند. افزون بر این, سازمان‌های خدمات­رسان کلیدی در شهرها, بر اساس معیارهای ویژه­ای اقدام به منطقه ­بندی شهر می­ کنند که در بسیاری از موارد, این مناطق با یکدیگر تداخل داشته و مشکلاتی را به وجود می­ آورد. پژوهش حاضر قصد دارد تا با استفاده از مطالعات اسنادی و پیمایشی, قطبی ­شدن کاربری­های اداری و همچنین اهمّیّت مناطق متداخل پنج سازمان درگیر در مسائل عمرانی و مدیریتی (برق, گاز, آب و فاضلاب, مخابرات و شهرداری) شهر رشت را بر اساس مساحت و اهمّیّت مراکز اداری موجود در آنها بررسی کند. برای این منظور, ابتدا پایگاه داده­ های مورد نیاز در محیط GIS ایجاد و وضع موجود مناطق گوناگون شهر ترسیم و تحلیل شده است؛ سپس مناطق متداخل تعیین و با استفاده از داده­ های بلوک آماری سال 1390, لای مراکز اداری موجود شهر تهیّه و نسبت به لای مناطق متداخل اداری مورد ارزیابی قرار گرفت. رتبه­بندی ادارات در مناطق متداخل از روش AHP و قطبی ­شدن کاربری­ ها با استفاده از مدل آنتروپی و نرم‌افزار ArcGIS انجام شده است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد محدوده­ های حاصل از تداخل واقع در محدوده­ های گلسار, استادسرا, بلوار حافظ (باغ محتشم) و معلولین بیشترین اهمّیّت را در بین سایر مناطق متداخل دارند؛ همچنین کاربری­ های خدماتی و شهرداری, بیشترین تمرکز و مجموع استانداری - فرمانداری, دادگستری و راه و شهرسازی,کمترین (فاقد تمرکز) در بین سایر مراکز اداری شهر رشت هستند.

لینک کمکی