مقاله منشأيابي ريزگردها با استفاده از تصاوير سنجندة AVHRR ماهوارة NOAA (مطالعة موردي: جنوب غرب ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله منشأيابي ريزگردها با استفاده از تصاوير سنجندة AVHRR ماهوارة NOAA (مطالعة موردي: جنوب غرب ايران) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

طوفان­ ریزگرد یکی از مهم‌ترین چالش­های منطقه غرب آسیا محسوب می­شود که در دهه­های اخیر به دلایل متعدّد از جمله خشکسالی, شدّت بیشتری یافته­اند. این طوفان­ها حجم عظیمی از ذرات خاک را جابه­جا کرده و باعث آسیب­های شدید اقتصادی, اجتماعی و سلامت می­شوند. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که طوفان­های ریزگرد می­توانند از مهم­ترین مخاطرات اقلیمی کشور محسوب شوند. شناسایی منابع و کانون­های برداشت ریزگردهای واقع در مرزهای جنوب غرب کشور, هدف اصلی این پژوهش را دربر می­گیرد. بدین منظور, با بهره گرفتن از تصاویر سنجنده AVHRR ماهواره نوآ اقدام به شناسایی مناطق منشأ تولید ریزگردها گردیده است. در این راستا با استفاده از داده­های هواشناسی سطح زمین که مربوط به کدهای پدیده ریزگردها هستند, 24 تصویر AVHRR از بین کلّیّه تصاویر تهیّه‌شده انتخاب گردیدند و با استفاده از الگوریتم­های معروف آشکارسازی ریزگردها شامل اختلاف دمای روشنایی در باندهای مادون قرمز حرارتی و همچنین ترکیب رنگ کاذب, اقدام به آشکارسازی ریزگردها گردید. از تصاویر بارزسازی­شده در مجموع 62 نقطه منشأ در جنوب غرب کشور استخراج گردید که با استفاده از توزیع تراکم نقاط به دست ­آمده در محیط GIS, سه منطقه مکرّر در تولید ریزگردها در جنوب غرب کشور معرّفی گردید که شامل غرب ایلام و مرز این استان با عراق, تلاقی مرزهای جنوبی ایلام, شمال خوزستان و عراق و نواحی اطراف تالاب هورالعظیم می­شوند.

لینک کمکی