مقاله پيش‌بيني بارش‌هاي سالانه در ايستگاه‌هاي سينوپتيک کرمانشاه و نوژ? همدان با استفاده از شبک? عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش‌بيني بارش‌هاي سالانه در ايستگاه‌هاي سينوپتيک کرمانشاه و نوژ? همدان با استفاده از شبک? عصبي مصنوعي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

اهمّیّت پیش‌بینی بارش به عنوان مهم‌ترین عنصر اقلیمی و مبنای تمام برنامه‌ریزی‌ها, به‌ویژه در مناطقی که رژیم‌های بارش تغییرات معنی‌دار دارد, بر هیچ‌کس پوشیده نیست. استفاده از شبکه‎های عصبی مصنوعی یکی از روش‎های پیش‎بینی است که در سال‎های اخیر توسع زیادی یافته است. در این پژوهش برای پیش‎بینی بارش‎های سال بعد در دو ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و نوژ همدان از داده‎های برخی از عناصر اقلیمی فصول سرد سال قبل استفاده شد. به این منظور, سری‎های زمانی هفت عنصر اقلیمی شامل میانگین دما, بارش, رطوبت نسبی, نسبت مخلوط, فشار بخار, دمای نقط شبنم و فشار سطح دریا به عنوان ورودی به شبکه‎های عصبی وارد گردید. خروجی شبکه‎ها, بارش سال بعد در نظر گرفته شد. با توجّه به ماهیت غیرخطّی عناصر اقلیمی منتخب در این تحقیق, از شبکه‎های پرسپترون چندلایهاستفاده شد که از انواع شبکه‎های پیشرو با الگوریتم‎های آموزشی نظارتی و مناسب داده‎های غیرخطّی است. برای آموزش شبکه‎ها از دو رد الگوریتم آموزشی دیگر, شامل الگوریتم‎های آموزشیBP و الگوریتم نرمال‎سازی اعداد استفاده شد. در نهایت, ترکیب این الگوریتم‎ها منجر به تولید 720 شبک آموزشی در دو ایستگاه شد. نتایج تحقیق نشان داد شبک عصبی مصنوعی در هر دو ایستگاه به طرز مناسبی مقادیر بارش سالانه را پیش‎بینی می‎کند. بهترین پیش‎بینی در ایستگاه کرمانشاه مربوط به تابع آموزشیtraingd با الگوریتم نرمال‎سازی میانگین و انحراف معیار با خطای آزمایش معادل 0195/0 در دور سرد سال (پاییز و زمستان), و در ایستگاه نوژ همدان مربوط به تابع آموزشی traingdx با الگوریتم نرمال‌سازی 06/0 pca با خطای آزمایش معادل 0047/0 در فصل زمستان است.

لینک کمکی