مقاله کتاب مقدس در نگاه انديشمندان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کتاب مقدس در نگاه انديشمندان غربي :


سال انتشار : 1378

تعداد صفحات :42

گزارشی از تعریف, خاستگاه, نویسندگان, تحریف و نابایسته‌های کتاب مقدس است. کتاب مقدس از عهد قدیم و جدید تشکیل شده است. نوشته‌های عهد قدیم به سه دسته تقسیم می‌شود. گروهی کتاب مقدس را وحی مکانیکی می‌دانند, شماری وحی دینامیکی معرفی می‌کنند و عده‌ای وحی نمی‌شناسند. نظریه سوم دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان متاخر است. بولتمان, کری, و لف, تولستوی, بوئر و... کتاب مقدس را وحی الهی نمی‌خوانند. این گروه از دانشمندان به دو شاخه تقسیم می‌شوند. عده‌ای ناسازگاری آیات و دیگر نقایص کتاب مقدس را علت وحیانی نبودن آن می‌دانند و بعضی به آن جهت که معجزه را به دیده انکار می‌بینند کتاب مقدس را وحی نمی‌شناسند. هاکس آمریکایی اسفار پنج‌گانه را وحی الهی می‌داند اما برخی چون اسپینوزا به دلایلی اسفار پنج‌گانه را نوشته ابن عزرا می‌خواند نه موسی. مسیحیان, عهد جدید و اناجیل را نوشته عیسی نمی‌دانند و درباره نویسندگان انجیل‌ها اختلاف دارند. عهد جدید با عهد قدیم ناسازگار نشان می‌دهد. آیات کتاب مقدس با یکدیگر در ستیز هستند هر یک ادعایی دارند که آیات دیگر آن را بر نمی‌تابد. افزون بر این آیات کتاب مقدس با یافته‌های علمی و اعتقادات و باورها نیز ناسازگار است. ناسازگاری انجیل‌ها از یک سو آنها را در معرض شک و تردید قرار می‌دهد و هماهنگی و شباهت آنها به گونه‌ای دیگر. این همانندی‌ها به اندازه‌ای زیاد است که نمی‌توان استقلال هر انجیل از دیگر انجیل‌ها را باور داشت. عده‌ای تحریف کتاب مقدس را ادعا می‌کنند و دلایلی عرضه می‌دارند.

لینک کمکی