مقاله ابهام شناسي در ترجمه قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ابهام شناسي در ترجمه قرآن :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

ابهام شناسی از جمله مباحث مهم زبان شناسی ترجمه است که از گذشته تا کنون, ابعادی از آن به تناسب و با عناوین مختلف در علوم گوناگون مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان کم و بیش بدان پرداخته اند. اما در این تحقیقات, بررسی تطبیقی و توجه همزمان به مبدأ و مقصد و به ویژه محور قرار دادن قرآن و تنظیم مباحث به فراخور آن که در ترجمه قرآن نقشی مهم و درخور توجه دارد, جایگاه مناسبی نیافته است. البته تحقیقات یاد شده در تکمیل مباحث و حرکت به سوی تکامل آن, نقشی باارزش دارد و در این مقاله مورد نیز مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده ابعاد گوناگون ابهام در زبان مبدأ و مقصد به طور متناظر و بر پایه متن مقدس قرآن طرح شود.

لینک کمکی