مقاله ترجمه قرآن در ترازوي تعادل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ترجمه قرآن در ترازوي تعادل :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :33

این مقاله به ارزیابی ترجمه های قرآن و کاستی های عمومی آنها می پردازد. نویسنده در آغاز به ویژگی های ترجمه مطلوب پرداخته و آنها را در سه عنوان تعادل در معنا, تعادل در ساختار و تعادل در تأثیر, مطرح کرده است. سپس معیار تعادل در زمینه های یاد شده را توضیح داده, آنگاه به بیان اشکالات عمومی ترجمه‌ های قرآن پرداخته است. نویسنده بر این باور است که لفظ گرایی در ساختار, ابهام زدایی غیر ضروری, اعمال رویکردهای کلامی, از جمله اشکلات عمومی ترجمه‌ های قرآن است که کم و بیش دامن همه ترجمه ها را گرفته است. در آخر به علت کاستیها اشاره کرده و آن را در فقدان نظریه سازی راجع به ترجمه قرآن می داند.

لینک کمکی