بررسي و تحليل نقش حسابداري مديريت در تصميم گيري مديران براي ايجاد مزيت رقابتي در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي و تحليل نقش حسابداري مديريت در تصميم گيري مديران براي ايجاد مزيت رقابتي در سازمان ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي مديريت, حسابداري و اقتصاد در توسعه پايدار

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی از جنبه های مهم تحقیقات حسابداری در کشورهای مختلف, کسب شناخت از وضعیت سیستم های حسابداری و کشف نقاط ضعف, خلاهای موجود و ارایه راهکارهایی برای رفع کاستی ها و ارتقا به سطوح بالاتر است. با توسعه ی تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در صنایع تولیدی و سازمان ها چنان پیچیدگی به وجود آمده است که مدیریت به تنهایی نمی تواند نسبت به محیط خود در سازمان شناخت کافی را پیدا کند.به همین دلیل مدیریت نمی تواند با اتکا به تجربه ی شخصی خود اطلاعات منعکس شده در صورت های مالی را به نحو احسنت به مرحله ی اجرا دربیاورد. بنابراین مدیران برای شناخت محیط و حفظ مزیت رقابتی در سازمان ها باید بتوانند خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیش بینی و پاسخگویی در برابر آنها را در خود ایجاد کنند. بدین منظور سازمان با یستی با توجه به شرایط محیطی ارزیابی از و ضع موجود را به صورت مطلوب داشته باشند تا بتواند مناسب ترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد. هدف ا ین مقاله بررسی و تحلیل جایگاه حسابداری مدیریت, تصمیم گیری گیری صحیح مدیران در ا یجاد مزیت رقابتی است که به این منظور به بررسی علمی نقش حسابداری مدیریت, تصمیم گیری مدیران و میزان تاثیر حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها پرداخته شده و رابطه ی مولفه ها تعیین گردیده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات ارایه شده است.

لینک کمکی