بررسي و شناسايي عوامل تاثير گذار بر درآمدهاي پايدار شهرداري (مطالعه موردي شهرداري بجنورد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي و شناسايي عوامل تاثير گذار بر درآمدهاي پايدار شهرداري (مطالعه موردي شهرداري بجنورد) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي مديريت, حسابداري و اقتصاد در توسعه پايدار

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یکی از مسایل مهم شهرداری ها در سراسر جهان, کسب درآمد پایدار جهت تامین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار, شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر بجنورد دارند, تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری بجنورد باشد. این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای پایدار شهرداری انجام شده است.روش پژوهش حاضر, کمی و پیمایشی مقطعی بوده و هدف اصلی آن, شناسایی مابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری بجنورد براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش, پس از بررسی روش های کسب درآمد و تامین مالی شهرداری های دنیا, پرسشنامه محقق ساخته جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی, مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر بجنورد, تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر, استادان صاحب نظر دانشگاه, مدیران, معاونان, مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری, مدیران و کارشناسان درآمد مناطق, صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد, توزیع گردید تیم تصمیم آن تعداد 30 نفر بودند, که پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای پایدار شهرداری با فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که عامل کل مالیات بر املاک و دارایی با وزن نسبی 0.505 در رتبه اول و پس از آن سایر عوارض محلی با وزن نسبی 0.294 در رتبه دوم و سایر منایع تامین مالی وزن نسبی 0.110 در رتبه سوم و کمک های بلاعوض دولت با وزن نسبی 0.091 در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.

لینک کمکی