تحليل نتايج EFQM به وسيله DEA به منظور ارايه مدلي براي بهبود کارايي واحدهاي شرکت ساپکو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل نتايج EFQM به وسيله DEA به منظور ارايه مدلي براي بهبود کارايي واحدهاي شرکت ساپکو :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي مديريت, حسابداري و اقتصاد در توسعه پايدار

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

این مقاله قصد دارد تا به شرح روشن وکامل مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM بپردازد. EFQM چهارچوبی غیرتجویزی است که بر پایه 9 حوزه تشکیل شده است و می تواند حرکت یک سازمان بسمت برتری را ارزیابی نماید. فرآیند ارزیابی بر اساس این مدل دریک سازمان نیاز به استفاده ازحسابرسان باتجربه این امر برای رعایت ضوابط و نکات لازم که منجر به کاهش اشتباه در امتیازدهی شود دارد اما دیده شده که این متخصصان نیز دچار اشتباه می شوند و این مورد به عنوان مسیله و ارایه راه حلی برای کاهش خطا از اهداف اصلی این پایان نامه می باشد. ابتدا برخی از نقاط ضعف مدل EFQM مورد مطالعه قرارمی گیرد, سپس با استفاده ازمدل تحلیل پوششی داده ها DEA ساختار ورودی (توانمندسازها) وخروجی (نتایج) حاکم برمدل EFQM مورد بررسی قرار می گیرد تا عدم تناسب بین نتایج به دست آمده از این دو حوزه در یک سازمان مشخص گردد که ممکن است باتوجه به مشکلت وموانع به صورت پنهان در قلب سازمان رخ بدهد. اولین یافته این تحقیق مانند معدود مطالعات گذشته مبین این موضوع است که امکان بروز اشتباه در ارزیابی براساس مدل EFQM بسیار محتمل است) زیرا برخی از معیارهای 9 گانه در مدل به قدری کیفی هستندکه اندازه گیری آنها به افاردی خبره و کار آزموده نیاز دارد. همچنین در این پژوهش نشان داده شد که می توان مدل مفهومی ریاضی DEA را با مدل مفهومی EFQM, برای تولید رتبه بندی بهینه وهمچنین فرآیند محکزنی , ترکیب نمود و در پی آن به نتایج بهتری دست پیدا کرد

لینک کمکی