تاثير متقابل صنعت گردشگري و محيط زيست بر يکديگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير متقابل صنعت گردشگري و محيط زيست بر يکديگر :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم زيست محيطي و مديريتي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

درابتدا خلقت جهان هستی, انسان احتیاجات خود را با استفاده از منابع طبیعی موجود در طبیعت تامین می کرد. پس از آنبا استفاده از تجارب بشری و پیدایش علوم وفنون مختلف تامین نیازهای بشری بصورت مستقیم و یا فن آوری شده در ارتباط بامنابع زیست محیطی بوده است. در طول تاریخ صنایع مختلفی, دررفع و تامین نیازهای انسان تاثیرگذار بوده اند در قرن گذشتهصنایع خودروسازی, غذا, و نفت بیشترین تاثیر را در زمینه تامین احتیاجات انسان ایفا نموده اند. در زمان حال صنعتگردشگری پیشرفت قابل ملاحظه ای نموده و چنین پیش بینی می گردد که طی ده سال آینده به صنعت اول در اشتغال واقتصاد بدل گردد. از طرفی رابطه تنگاتنگ صنعت گردشگری و منابع زیست محیطی, موجب می شود تا به منطور پرداختن بهشاخصه ها و عوامل پیش برنده در صنعت گردشگری, توجه و تاکید بر حفظ و سیانت از منابع زیست محیطی نیز جایگاه ومرتبه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.مولفه ای که در میزان رضایت مندی و رفع نیاز گردشگران و جامعه میزبان در صنعت گردشگری نقش عمده و اساسی را ایفا می نماید, جاذبه های زیست محیطی و قدمت و تنوع آثار کهن و تاریخی منطقه می باشد که به منظور دستیابی به توسعه وپایداری این صنعت, ضرورت حفظ و سیانت از جاذبه های زیست محیطی به درستی مطرح است. توجه به این نکته ضروریمی باشد که جاذبه های زیست محیطی, عامل مهمی درشکل گیری و توسعه و رونق و پایداری گردشگری محسوب می گردند. بیان این نکته نیز لازم است که در توسعه گردشگری, هرچه به حفظ و سیانت از محیط زیست توجه شود, در نتیجه گردشگریبیشتر رونق یافته و به پایداری می رسد. و این هر دو کمک میکنند تا اشتغال و اقتصاد منطقه رونق یافته و در نهایت به بهبوداقتصادی و معیشتی کل جامعه و جوامع همجوار منجر خواهد گردید.در پژوهش بعمل آمده تلاش گردیده تا با بهره گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالب برگرفته از سایتهای علمیاینترنتی وکتب مربوطه در مباحث زیست محیطی و با استفاده ازنظرات کارشناسان و افراد صاحب نظر در دو مقوله صنعتگردشگری و منابع زیست محیطی , به بررسی اثرات گردشگری و اکوتوریسم بر محیط زیست و ارتباط آن با توسعه پایدارصنعتگردشگری بپردازد.مهمترین دستآورد ها و نتایج حاصله ازاین تحقیق و پژوهش را می توان نیاز به برنامه ریزی استراتژیک, ساماندهی تاکتیک هاو روش ها, مشارکت همگانی در تصمیم گیری و اجرا , مشارکت همگانی در بهره مندی از منافع و سودآوری خدماتگردشگری, توجه به پژوهش و آموزش, و . . . . . . عنوان نمود.

لینک کمکی