مقاله بررسي شيوع آنومالي‌هاي دندان هاي دائمي در مراجعين درماني ارتودنسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي شيوع آنومالي‌هاي دندان هاي دائمي در مراجعين درماني ارتودنسي :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: آنومالی‌های تکاملی دندانی جز مشکلات شایعی می‌باشند که در کودکان دیده می‌شود و منجر به اختلالاتی در طول قوس فکین, نحوه قرارگیری دندانها و اکلوژن بیمار می‌شود. این اختلالات اکتسابی موجب ناهنجاریهای دندانی, فکی و زیبایی می‌گردد و مشکلاتی را در طرح درمان‌های ارتودنسی به وجود می‌آورند. برای تشخیص این موارد معاینات کلینیکی و مشاهدات بالینی نمی‌تواند کافی باشد و نیاز به رادیوگرافی الزامی است که از فاکتورهای کمکی اصلی در تشخیص صحیح و به موقع می‌باشد. هدف از این تحقیق تعیین شیوع آنومالی‌های رشدی- تکاملی سیستم دندانی دائمی به تفکیک نوع آنومالی و تعیین شیوع آنومالی‌های دندانی بر حسب جنس و نوع دندان می‌باشد. روش بررسی: این یک مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد که شامل بررسی پرونده بیماران مراجعه‌کننده یکساله به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی تهران می‌باشد که از میان 409 پرونده موجود از بین آنها 331 مورد پرونده قابل بررسی (کامل) انتخاب شدند. فرم‌های اطلاعاتی پرونده بیماران و کلیشه‌های پانورامیک بررسی شدند. داده‌ها با آزمون‌های کروسکال والیس, آزمون فریدمن و آزمون نسبت کای اسکوئر, مورد تحلیل قرارگرفتند. یافته ها: پسران 2% و دختران 3/1% آنومالی داشتند. این اختلاف معنادار نبود. بیشترین آنومالی دیده شده در دختران Congenital missing و در پسران Impaction بود. در کل بیشترین آنومالی دیده شده Congenital missing بود در مقابل آنومالی‌های Supernumarary,‌ Transposition و Fusion دیده نشد. نتیجه گیری: آنومال های اکتسابی دندانی وابستگی به جنس ندارد و در افراد تحت درمان ارتدونسی بیشتر می باشد. این مشکلات در نژادهای مختلف شیوع متفاوتی دارد.

لینک کمکی