مقاله نوع شناسي موانع بهداشت دهان و دندان کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نوع شناسي موانع بهداشت دهان و دندان کودکان :


تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: بهداشت دهان و دندان بخشی از سلامت عمومی در تمام عمر می‌باشد؛ با وجود اهمیت آن, رعایت این رفتار با موانعی همراه است. موانع درک شده مهم‌ترین بعد در بیان یا پیش‌بینی رفتارهای محافظت‌کننده سلامتی هستند. این مطالعه باهدف مروری بر مطالعات در رابطه با شناسایی انواع موانع بهداشت دهان و دندان جهت ارتقا سلامت دهان و دندان کودکان طراحی شده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مروری بوده و با انتخاب لغات کلیدی مقالات پایگاه داده‌های Science Direct, Medline, PMDR, Cochrane, PubMed, proQuest, Scopus, Ovid, Biomed Central, Elsevier, Google Scholar, انجمن دندان‌پزشکی کودکان آمریکا, انجمن دندان‌پزشکی آمریکا, انجمن دندان‌پزشکی استرالیا, سازمان بهداشت جهانی و جستجوی مقالات از سایت های علمی– پژوهشی داخلی, Irandoc, SID, magiran, Iranmedex,Medlib جستجو و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: در تحلیل موانع استخراج‌شده از مطالعات چهار طبقه اصلی به عنوان موانع بهداشت دهان و دندان کودکان با عناوین (موانع فردی), (موانع مربوط به دندانپزشکی), (موانع مربوط به دندانپزشک), (موانع محیطی- اجتماعی) پدیدار شد. نتیجه‌گیری: شناخت موانع و برنامه‌ریزی جهت رفع آن از مهم‌ترین اقدامات پیش‌نیاز تغییر رفتار و موفقیت در آموزش بهداشت است. یافته‌های این مطالعه که جمع‌بندی موانع را از دیدگاه‌های مختلف نشان داده است می‌تواند منبعی ارزشمند در زمینه طراحی مداخلات مؤثر جهت ارتقا بهداشت دهان و دندان کودکان باشد, برطرف نمودن این موانع برای اتخاذ رفتارهای سالم بهداشت دهان و دندان ضروری می‌باشد.

لینک کمکی