مقاله بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد اهميت حفظ و نگهداري دندانهاي شيري کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد اهميت حفظ و نگهداري دندانهاي شيري کودکان :


تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: آگاهی مادران در مورد دندانهای شیری و اهمیت آنها در سلامت جسمی و روحی فرزندانشان موجب توجه بیشتر به دندانهای شیری کودکان میشود. لذا بررسی میزان آگاهی در این مورد حائز اهمیت است تا برنامه‌ریزی‌های بهداشتی و درمانی برای بالا بردن سطح سلامت دهان از طریق ارتقا سطح آگاهی مادران جهت کاهش هزینه‌های درمانی انجام گیرد. این تحقیق به منظور تعیین میزان آگاهی مادران و عوامل مرتبط با آن در مورد اهمیت دندانهای شیری کودکان انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش مقطعی و توصیفی- تحلیلی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه‌ مادران کودکان 5-3 ساله‌ی مهدکودک‌های شهر تبریز بود که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و طبقه‌بندی متناسب, به تعداد 175 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. پس از تکمیل پرسشنامه, داده‌ها با آزمون فیشر, آزمون استقلال کای-دو, آزمون کروسکال-والیس و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: آگاهی مادران نسبت به اهمیت دندانهای شیری در 4/18% موارد خیلی ضعیف بود. آنان در 35% موارد آگاهی متوسط تا خوب در این زمینه داشتند. بیشترین منبع کسب آگاهی مادران رادیو و تلویزیون (6/62%) و در مرتبه دوم دندانپزشکان (8/46 %) بود. مادرانی که اطلاعات خود را از دندانپزشکان دریافت کرده بودند, اگاهی بالاتری داشتند (p=0.000). آگاهی مادران تحت تاثیر میزان درامد خانواده, سطح تحصیلات و اشتغال قرار داشت. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که میزان آگاهی مادران در مورد اهمیت حفظ دندانهای شیری نیاز به ارتقا دارد. میزان آگاهی با سطح تحصیلات مادر و درآمد خانواده, رابطه مثبت معنی‌دار داشت.

لینک کمکی