مقاله بررسي ارتباط برخي ويژگيهاي دموگرافيک و اجتماعي با فراواني مکيدن انگشت در کودکان 4 تا 6 ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط برخي ويژگيهاي دموگرافيک و اجتماعي با فراواني مکيدن انگشت در کودکان 4 تا 6 ساله :


تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: انتخاب راه صحیح پیشگیری یک بیماری یا ناهنجاری خاص بدون توجه به عوامل اتیولوژیک آن موثر نیست و عادات دهانی از عوامل اتیولوژیک محیطی مشکلات ارتودنتیک است. هدف مطالعه تعیین رابطه برخی ویژگیهای دموگرافیک و اجتماعی با فراوانی مکیدن انگشت در کودکان 4 تا6 سال شهرستان دشتی بوشهر است. روش بررسی: نوع مطالعه مقطعی و توصیفی تحلیلی است. گروه هدف کودکان 4 تا 6 سال و شامل 630 کودک که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات به واسطه سوال از والدین و بررسی پرونده خانواده و ثبت در چک لیست جمع آوری شدند. یافته ها: فراوانی مکیدن انگشت بین دختران شایعتر از پسران است. 131 کودک عادت مکیدن انگشت داشتند و 499 کودک فاقد آن بودند. از این تعداد 73 دختر, 7/55% و 58 پسر, 3/44% عادت مکیدن انگشت داشتند.فراوانی مکیدن انگشت میان کودکانی که خانواده های آنها دخانیات استفاده می کنند ومنزل مسکونی شخصی ندارند ,شایعتر است طول مدت تغذیه باشیشه شیر و استفاده از پستانک با مکیدن انگشت نسبت عکس دارد. نتیجه‌گیری: مکیدن انگشت با جنس کودکان ارتباط دارند. استفاده از دخانیات در خانواده و داشتن خانه مسکونی با مکیدن انگشت درکودکان رابطه دارد و تغذیه با شیشه شیر طولانی تر از 12 ماه و استفاده ا ز پستانک باعث کاهش مکیدن انگشت می شود. پیشنهاد می شود مسئولان بهداشتی کشور با اجرای برنامه های آموزشی در زمینه شناخت مکیدن انگشت و عوامل تاثیر گذار بر آن و رسیدگی به موقع در مراحل اولیه با صرف دقت و هزینه کمتر پیشگیری نمایند. به والدین توصیه می شود که اگر فرزند شما می خواهد انگشت خود را بمکد به او یک پستانک بدهید.

لینک کمکی