مقاله استفاده از مادران آموزش ديده براي انجام وارنيش فلورايدتراپي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از مادران آموزش ديده براي انجام وارنيش فلورايدتراپي :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: یکی از روشهای پیشگیری از پوسیدگی, وارنیش‌فلورایدتراپی است. با توجه به محدودیت‌های دسترسی همه اقشار جامعه به دندانپزشکان و نیز هزینه‌های بالا, واگذاری امور ساده پیشگیرانه به نیروهای حد واسط راهکار مناسبی به نظر می‌آید. نحوه وارنیش فلورایدتراپی به مادران داوطلب پس از دو روش آموزشی در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. روش بررسی:یک مطالعه مداخله‌ای و آموزشی طراحی شد. جمعیت مورد مطالعه, مادران داوطلبی بود که تحصیلات دانشگاهی در حد کارشناسی داشته, و دارای کودک در سن مدرسه بودند. پانزده نفر در این بررسی شرکت نمودند و تحت آموزش با دو روش آموزشی مختلف قرار گرفتند. گروه اول (6 نفر) با فیلم و گروه دوم (9 نفر) با فیلم به همراه جلسه پرسش و پاسخ آموزش دیدند. سپس هر مادر بر روی کودک خود, وارنیش فلورایدتراپی را انجام داد. عملکرد افراد هر گروه تحت ارزیابی قرار گرفت. در پایان با مقایسه میانگین نمره به دست آمده توسط افراد هر گروه کارایی دو روش آموزشی با هم مقایسه شد. یافته ها:هفت نفر از نه نفر مادران در گروه دوم تمامی موارد را بخوبی انجام دادند. میانگین نمره عملکرد درگروه اول 74 و در گروه دوم 97 از حداکثر نمره 100 بود(p value

لینک کمکی