مقاله بررسي کيفيت زندگي در کودکان 9-8 ساله داراي براکسيسم دبستان هاي شهر همدان در سال 92-1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت زندگي در کودکان 9-8 ساله داراي براکسيسم دبستان هاي شهر همدان در سال 92-1391 :


تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: براکسیسم در کودکان نگرانی در حال افزایشی است که با کیفیت زندگی کودکان در ارتباط می باشد. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت زندگی در کودکان 9-8 ساله دارای براکسیسم دبستان های شهر همدان در سال 92-1391 است. روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی , دانش آموزان 9-8 ساله به صورت حضوری و با استفاده از سوند, آینه و نور طبیعی مورد معاینه قرار گرفته و با پرسشگری از خود کودک (نمایش نحوه سایش دندان ها به هم), اطرافیان, معلم و همکلاسیها , تعداد 65 دانش آموز مبتلا به براکسیسم را انتخاب نمودیم. سپس پرسشنامه استاندارد در اختیار والدین دانش آموز گروه براکسیسم و گروه شاهد قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار آماریSPSS v.16.0 و آزمون آماری t‏ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این بررسی, براکسیسم با سن دانش آموزان, شغل پدر , تحصیلات پدر و مادر, محل سکونت, وضعیت اقتصادی, زندگی با دو والد, طلاق (جدا شدن) پدر و مادر, تعداد اعضای خانواده, سابقه خانوادگی براکسیسم, سابقه سایر عادات دهانی, دعوا در خانواده, وضعیت تحصیلی کودک, بیماریمزمن پدر و مادر و اعتیاد پدر ارتباط معنی داری داشت (05/0>P) اما با جنس, فرزند چندم بودن (رتبه فرزندان خانواده) , شغل واعتیاد مادر ارتباط معنی داری نداشت (05/0P). نتیجه‌گیری: عادات پارافانکشنال بر روی ساختمان دندانی- فکی اثر می گذارد و اگر دیر تشخیص داده شود و درمان به تأخیر بیفتد مشکلات بعدی را در پی خواهد داشت, شناسایی کودکان مبتلا به براکسیسم به منظور پیشگیری و آموزش والدین و کودکان جهت کاهش شیوع براکسیسم, علل و عوارض ناشی از آن در جامعه ضروری است.

لینک کمکی