مقاله تأثير محدوديت فعاليت غيربانکي و بنگاهداري بانک‌ها بر کفايت سرمايه آنها در کشورهاي درحال‌توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير محدوديت فعاليت غيربانکي و بنگاهداري بانک‌ها بر کفايت سرمايه آنها در کشورهاي درحال‌توسعه :


تعداد صفحات :41

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مقررات حاکم بر نوع فعالیت‌های غیر‌بانکی و بنگاهداری بانک‌ها بر عملکرد صنعت بانکداری در کشورهای درحال‌توسعه در بازه زمانی سال 2000 تا 2012 است. در این راستا اثرات محدودیت فعالیت‌های غیربانکی و بنگاهداری بانک‌ها بر کفایت سرمایه آنها اندازه‌گیری می‌شود. برای تحلیل داده‌های پژوهش به دلیل وجود مسئله درون‌زایی متغیرها از مدل داده‌های تابلویی پویا, روش تخمین زن‌های گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر فعالیت بانک‌ها در حوزه بازار سرمایه و بیمه تأثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ندارد. به‌علاوه, هرچقدر سخت‌گیری در مورد فعالیت بانک‌ها در حوزه املاک و مستغلات بیشتر شود, نسبت کفایت سرمایه به‌طور معناداری بهبود می‌یابد. در مقابل, افزایش سخت‌گیری در حوزه فعالیت‌های مالی غیربانکی به‌طورکلی اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد. همچنین, افزایش شدت سخت‌گیری در خصوص فعالیت بنگاهداری بانک‌ها, اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد.

لینک کمکی