مقاله عوامل تعيين‌کننده آشفتگي مالي شرکت‌ها با تأکيد بر نقش متغيرهاي بانکي (شواهد تجربي: شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل تعيين‌کننده آشفتگي مالي شرکت‌ها با تأکيد بر نقش متغيرهاي بانکي (شواهد تجربي: شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران) :


تعداد صفحات :33

در این تحقیق اثر ویژگی‌های بانکی و روابط بانک در شرایطی که شرکت‌ها در شرایط مالی خوبی نیستند, مورد بررسی قرار گرفت و تلاش گردید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا شانس بهبود یا شکست یک شرکت که دچار آشفتگی مالی شده است, به بانک اعتباردهنده آن ارتباطی دارد یا خیر؟ به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق, داده‌های 105 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386-1394 جمع‌آوری شده و با به‌کارگیری مدل رگرسیونی پروبیت, این داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به‌دست‌آمده از برآورد مدل, از بین متغیرهای مرتبط با بانک اصلی, متغیرهای نوع بانک (دولتی و خصوصی بودن), سهم مشتریان با وام معوق و تحریم بانک مورد نظر و از بین متغیرهای روابط بانکی, متغیر سهم بازار بانک اصلی, تغییر بانک اصلی, روابط با چند بانک و از بین متغیرهای مرتبط با شرکت, متغیرهای اندازه شرکت, سن شرکت و تیم مدیریتی بیشترین تأثیر را بر آشفتگی مالی شرکت‌ها دارند.

لینک کمکی