مقاله ارائه مدل استقرار بانکداري بدون ربا در بانک‌هاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدل استقرار بانکداري بدون ربا در بانک‌هاي ايران :


تعداد صفحات :38

با توجه به خلا شناسایی شده در عدم توجه به الگوهای مناسب جهت پیاده‌سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور و همچنین درک بهتر از ابعاد و مولفه‌های تاثیرگذار بر استقرار بانکداری بدون ربا و روابط بین آنها, هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل استقرار بانکداری بدون ربا در کشور بوده است. با عنایت به این هدف, این تحقیق با بکارگیری رویکردی ترکیبی و با بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته تلاش نموده است تا ضمن شناسایی و استخراج مهم‌ترین ابعاد و مولفه‌های تاثیرگذار بر پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا, روابط این ابعاد و مولفه‌ها را در قالب یک مدل عملیاتی آزمون نماید. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش, ابعاد اولیه استقرار بانکداری بدون ربا شامل 9 بعد (نتایج حاصل از داده‌های کیفی) و مدل نهایی استقرار بانکداری بدون ربا در کشور (نتایج تکمیل شده بواسطه داده‌های کمی), از 12 بعد اصلی تشکیل شده است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از زیرساختهای استراتژیک؛ شورای فقهی و نظارت شرعی و فرایند و سازوکارهای اجرای عملیات عقود اسلامی. این ابعاد, مبتنی بر الگوگزینی از عوامل اثرگذار مورد تاکید در مدل‌های پیاده‌سازی استراتژی, در 4 محور اصلی متغیرهای زمینه‌ای, ساختاری, فرآیندی و رفتاری دسته‌بندی شده‌اند. همچنین بر مبنای سطوح تاثیرگذاری, هر یک از این متغیرها در مدل, در سه سطح حاکمیتی, سیستمی و عملیاتی ارائه شده‌اند.

لینک کمکی