مقاله مدلسازي و برآورد ريسک سيستم بانکي در قالب يک مدل شبکه‌اي با استفاده از سنجه CoVaR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدلسازي و برآورد ريسک سيستم بانکي در قالب يک مدل شبکه‌اي با استفاده از سنجه CoVaR :


تعداد صفحات :42

در این مقاله به‌منظور تبیین ریسک سیستمی نظام بانکی کشور یک مدل شبکه‌ای چندلایه سیستم بانکی طراحی می‌‌شود. در قالب‌ این مدل نشان داده می‌‌شود که چگونه وابستگی ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها باعث سرایت بحران از بانکی به سایر بانک‌ها و درنهایت باعث بحران در کل اقتصاد می‌‌شود. فرض می‌‌شود که نظام بانکی پرتفویی متشکل از بانک‌ها می‌‌باشد که ساختار ترازنامه‌ای آنها وابسته به یکدیگر است. برای برآورد ریسک سیستمی ‌‌نظام بانکی از داده‌های روزانه شاخص بانک‌ها در فاصله زمانی آذر 1387 تا فروردین‌ماه 1397 استفاده می‌‌شود و ارزش در معرض خطر بازدهی داده‌های روزانه شاخص با استفاده از یک مدل GARCH نمایی برآورد می‌‌گردد. بازدهی روزانه شاخص کل بازار بورس به‌عنوان نماینده اقتصاد واقعی در گرفته می‌‌شود رگرسیون کوانتال در دو سطح 50 و 1 درصد برآورد می‌‌گردد. در ادامه با استفاده از پارامترهای برآورد شده در رگرسیون کوانتایل و همچنین براساس سنجه CoVaR آدریان و برونرمایر (2016) ریسک سیستمی ‌‌نظام بانکی برآورد می‌‌گردد. نتایج نشان می‌‌دهد که میانگین CoVaRΔ برآورد شده 08587- می‌‌باشد که مطابق انتظار منفی و نشان‌دهنده ریسک سیستمی ‌‌بالای نظام بانکی است.

لینک کمکی