مقاله بررسي اثر شوک‌هاي سياست پولي بر متغيرهاي کلان اقتصادي با تاکيد بر نقش استقلال بانک مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر شوک‌هاي سياست پولي بر متغيرهاي کلان اقتصادي با تاکيد بر نقش استقلال بانک مرکزي :


تعداد صفحات :46

در سالهای اخیر چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین بررسی نقش استقلال بانک مرکزی بر اثرگذاری آن, از بحث‌های چالشی بوده که در مطالعات مختلف نتایج یکسانی حاصل نشده است. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر شوک‌های ناشی از سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص استقلال بانک مرکزی است. به این صورت که در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه تحقیق, با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1357 تا 1395, مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای ابزار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیلات بانکی) شاخص استقلال بانک مرکزی, نرخ رشد اقتصادی, نرخ تورم و قیمت نفت برآورد شده و توابع واکنش به ضربه و نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تفسیر شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی, نرخ رشد اقتصادی را به‌صورت معنی‌داری در ایران کاهش داده و از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی هم در تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی سهم داشته و هم می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به‌صورت مثبت و نرخ تورم را به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.

لینک کمکی