مقاله تأثير صرفه‌هاي ناشي از مقياس اقتصادي بر اندازه رقابت در صنعت بانکداري کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير صرفه‌هاي ناشي از مقياس اقتصادي بر اندازه رقابت در صنعت بانکداري کشور :


تعداد صفحات :38

در تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیر صرفه‌های ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور, ابتدا در بخش نخست صرفه‌های ناشی از مقیاس محصولات بانکی در بازار متشکل پولی ایران با استفاده از تابع هزینه چند محصولی ترانسلوگ برآورد شده است. سپس تأثیر صرفه‌های اقتصادی محاسبه‌شده, بر ساختار بازار متشکل پولی کشور, در بازه زمانی 94-1387 با استفاده از روش بازنمونه‌گیری بوت استرپ مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که با افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس اقتصادی آماره H پنزار و راس کاهش یافته است. تغییرات در مقدار آماره H پنزار و راس به دنبال افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس اقتصادی افزایش قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی ایران را به‌همراه داشته است. این نتیجه از مقایسه آماره H پنزار و راس در دو وضعیت ساختار بازار با صرفه‌های ناشی از مقیاس و بدون صرفه مقیاس حاصل شده است و در نهایت نتایج فوق با یک بازنمونه‌گیری 200 تایی به کمک روش بوت استرپ مورد تائید واقع شده است.

لینک کمکی