مقاله ارزيابي پتانسيل رشد شعبه بانک با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي شعب درجه يک بانک اقتصاد نوين استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي پتانسيل رشد شعبه بانک با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي شعب درجه يک بانک اقتصاد نوين استان تهران) :


تعداد صفحات :38

با وجود تحولات فناوری, همچنان شعب بانک‌ها از مهم‌ترین کانال‌های عرضه خدمات مالی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو, افزایش کارایی شعب, یکی از اهداف اصلی بانک‌ها می‌باشد. ولی این سؤال که آیا با توجه به شرایط محیطی و ظرفیت‌های داخلی, امکان رشد آن‌ها وجود دارد؟ کمتر موضوع مطالعات قرار گرفته است. با توجه به سه دیدگاه متفاوت رشد شعب لاپلانته و پارادی (2014), این مقاله موضوع پتانسیل رشد شعب را با استفاده از سه مدل حساب‌های افتتاح‌شده/بسته‌شده, مدل بازار و مدل ترکیبی و البته, با درنظر گرفتن متغیرهای محیطی از طریق روش تحلیل پوششی داده‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهد. مدل حساب‌های افتتاح‌شده/بسته‌شده, رشد شعب را از منظر حفظ و جذب مشتری مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در مدل بازار, با توجه به ویژگی‌های بازار هر شعبه, میزان سهم نسبی آنها از بازار مورد ارزیابی قرار گرفته و در مدل ترکیبی, از تلفیق دو مدل اول بهره گرفته شده است. محدوده پژوهش سال مالی 1392 تا 1394 و شعب درجه‌ یک بانک اقتصاد نوین شهر تهران بوده و با توجه به نتایج هر مدل پیشنهاداتی برای رشد شعب و رسیدن به توان بالقوه ارائه گردیده است.

لینک کمکی