مقاله بررسي کارايي الگوي انگيزشي بانک‌ها با استفاده از روش داده‌هاي تابلويي و تجزيه واريانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کارايي الگوي انگيزشي بانک‌ها با استفاده از روش داده‌هاي تابلويي و تجزيه واريانس :


تعداد صفحات :27

هدف این مقاله طراحی مدلی برای بررسی کارایی الگوی انگیزشی از طریق تخصیص پاداش به شعب است. به همین منظور از صورت‌های مالی یکی از بانک‌های کشور, در یک دوره نه ماهه در سال 1393 و روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. در این مقاله فرضیه برابری میانگین پاداش پرداختی طی دوره مطالعاتی به شعب مختلف مورد آزمون قرار گرفته که دلالت بر تفاوت میانگین پاداش پرداختی دارد. نتایج مدل همچنین دلالت بر عدم رابطه میان مکانیزم پرداخت پاداش و توزیع پراکندگی و نیز گشتاورهای مختلف آن بوده که این مکانیزم به‌عنوان یک فرآیند ضدانگیزشی باعث کاهش بهره‌وری شعب و سودآوری آتی آنها خواهد شد. همچنین بانک مورد مطالعه در تدوین مکانیزم انتقال آثار مؤلفه‌های مدیریت ریسک و بهره‌وری بر فرآیند پرداخت پاداش ناکارا بوده است. در تحلیل نهائی, بر اساس سناریوهای چهارگانه مورد آزمون, عملاً وضعیت سناریوی کارایی ناکامل در پرداخت پاداش به شعب تائید شده است.

لینک کمکی