مقاله اولويت‌بندي تخصيص منابع اعتباري مديريت‌هاي شعب مناطق بانک‌ها (مطالعه موردي: بانک سپه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اولويت‌بندي تخصيص منابع اعتباري مديريت‌هاي شعب مناطق بانک‌ها (مطالعه موردي: بانک سپه) :


تعداد صفحات :42

با وجود اهمیت ریسک تمرکز به خصوص در بانک‌های دولتی, رتبه‌بندی مناطق یا تعیین سقف‌های اعتباری موجود روش معتبری برای مدیریت این ریسک نیست. هدف این مقاله به‌کارگیری روش علمی تانسل (2012) به منظور اولویت‌بندی تخصیص اعتباری مدیریت‌ شعب مناطق بانک‌ سپه است. در گام اول, معیارهایی با استفاده از مطالعات داخلی و خارجی و شرایط محیطی بانک تعیین و سپس وزن معیار‌ها بر اساس نظرات کارشناسان بانکی برآورد و از طریق اعداد فازی مثلثی از مقیاس زبانی به مقیاس کمی تبدیل می‌گردند. در مرحله پایانی از روش تاپسیس برای رتبه‌بندی مناطق استفاده می‌شود. در این مطالعه, داده‌ها و اطلاعات 40 مدیریت شعب منطقه و شعب مستقل بانک سپه (16 معیار) جمع‌آوری شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد, مهم‌ترین معیار‌های شناسایی شده, نسبت سپرده‌های ارزان‌قیمت به کل سپرده‌ها, سود سرانه و نرخ تحقق هدف سپرده‌ها می‌باشد. همچنین, مدیریت شعب منطقه هرمزگان دارای بیشترین وزن (بیشترین سقف تخصیص تسهیلات) و مدیریت‌های شعب مناطق شمال تهران و خوزستان در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. مدیریت شعب مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز دارای کمترین وزن (کمترین سقف تسهیلات) می‌باشند.

لینک کمکی