مقاله بررسي اثر متغيرهاي درون بانکي بر رشد مطالبات غيرجاري در سيستم بانکي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر متغيرهاي درون بانکي بر رشد مطالبات غيرجاري در سيستم بانکي ايران :


تعداد صفحات :24

بخش بانکداری یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است. مجموع وام‌های پرداختی بانک‌ها مهم‌ترین دارایی آنها است و سود وام‌ها بخش عمده‌ی درآمدهای بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. در این میان علت انباشته شدن حجم عمده مطالبات معوق بانک‌ها نکته‌ی قابلی است. با توجه به متفاوت بودن میزان مطالبات معوق در بین بانک‌ها در این پژوهش به بررسی عوامل خاص بانکی در ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های پانل و نرم‌افزارهای استاتا و مینی تب برای دوره 1392-1386 (18 بانک) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در مورد مطالبات غیرجاری, متغیرهای اندازه, سرمایه و عملکرد معنادار می‌باشند ولی متغیر عدم کارایی هزینه رابطه معناداری با مطالبات غیرجاری در ایران ندارد.

لینک کمکی