مقاله سپر سرمايه قانوني بانک‌ها و چرخه‌هاي تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سپر سرمايه قانوني بانک‌ها و چرخه‌هاي تجاري :


تعداد صفحات :45

با توجه به نقش رفتار چرخه‌ای سپر سرمایه در اثربخشی سیاست پولی, در این مقاله متوسط سپر سرمایه کل شبکه بانکی ایران و هر یک از گروه‌های بانکی, بر اساس بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در دوره 4:1393-1:1386 به‌صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه‌ای آن در مقایسه با چرخه‌ تجاری ارزیابی می‌شود. نتایج حاصله بیانگر رفتار مخالف چرخه متوسط سپر سرمایه در کل شبکه بانکی هستند. در گروه بانک‌های تجاری, تخصصی و خصوصی‌شده نیز این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانک‌های خصوصی از رفتار همسوی چرخه برخوردار است. این متغیر در گروه بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده بزرگ و گروه بانک‌های خصوصی کوچک, مخالف چرخه؛ و در گروه بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده کوچک و گروه بانک‌های خصوصی بزرگ, همسوی چرخه است. ازاین‌رو امکان خنثی‌سازی اثر سیاست پولی اعمال‌شده جهت خروج از رکود موجود بوده و ضرورت اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی مشاهده می‌شود.

لینک کمکی