مقاله اثر بحران مالي بر سود‌دهي بانک‌هاي اسلامي و متعارف (با تأکيد بر بحران مالي 2008)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر بحران مالي بر سود‌دهي بانک‌هاي اسلامي و متعارف (با تأکيد بر بحران مالي 2008) :


تعداد صفحات :37

هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های مرسوم طی دوره 2005 تا 2012 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی می‌باشد. با استفاده از اطلاعات استخراج‌شده از پایگاه داده بنک اسکوپ از 115 بانک برای دوره 2005 تا 2012, این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی بر سود‌دهی بانک‌های اسلامی و متعارف در یک گروه از کشورهایی که در آن هر دو نوع بانک سهم قابل توجهی در بازار دارند, می‌پردازد. متغیرهای مستقل شامل دو نوع متغیر خاص بانکی (نسبت سبد سرمایه‌گذاری به دارایی کل, نسبت سپرده‌های بانک به کل سپرده‌ها و اهرم مالی) و متغیر کشوری (تغییرات تولید ناخالص داخلی) می‌باشند. برای مقایسه عملکرد بانکداری اسلامی و متعارف در طول بحران مالی, از شاخص بازده دارایی جهت سنجش میزان سود‌دهی بانک‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بحران مالی تأثیر منفی بر سود‌دهی هر دو بانک اسلامی و متعارف داشته است اما بانک‌های اسلامی در طول بحران مالی سودآورتر از بانک‌های متعارف بوده‌اند. از جمله دلایل این امر می‌توان به مواردی؛ مانند: ممنوعیت انجام معامله‌های ربوی, تأکید بر قرارداد‌های واقعی, توزیع ریسک سرمایه‌گذاری و محدودیت فعالیت‌های سفته‌بازی در نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد.

لینک کمکی