مقاله تأثير متغيرهاي زمينه‌اي دموکراسي بر کنترل فساد اقتصادي؛ با تأکيد بر حقوق مالکيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير متغيرهاي زمينه‌اي دموکراسي بر کنترل فساد اقتصادي؛ با تأکيد بر حقوق مالکيت :


تعداد صفحات :43

هدف از این پژوهش در ابتدا, شناسای پدیده فساد در یک تحلیل تعادل عمومی و سپس بررسی وابستگ آن به برخ متغرهـای تأثیرگذار اقتصـادی, ساسـ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دموکراس است. برای این منظور از داده‏های سری زمانی تابلوی شامل 53 کشور منتخب و سال‏های 1996 تا 2013, استفاده شد. نتایج نشان داد که دموکراسی اثر منفی معنی‌داری بر فساد دارد. همچنین حقوق مالکیت, نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری رابطه منفی معنی‌داری با فساد دارند. به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی و بی‌ثباتی سیاسی رابطه مثبت معنی‌داری با شاخص فساد دارند. به‏طورکلی, بروز نابرابری‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی, پایه‏های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه‏های فساد در جامعه را فراهم می‏آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است, به‌طوری‌که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت, دموکراسی می‌تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد, به‌خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.

لینک کمکی