مقاله سياست‌هاي پولي و ارزي در يک اقتصاد صادرکننده نفت: مورد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سياست‌هاي پولي و ارزي در يک اقتصاد صادرکننده نفت: مورد ايران :


تعداد صفحات :67

برای اقتصادهای صادرکننده‌ی نفت که در در معرض تکانه رابطه مبادله هستند و سیاست‌های مالی موافق چرخه‌ای را دنبال می‌کنند, رژیم استاندارد هدف‌گذاری منعطف تورم با نرخ ارز شناور برای سیاست‌گذاری پولی مناسب نیست و مقام پولی برای مدیریت نوسان نفت مجبور به دخالت‌های مکرر در بازار ارز می‌شود. از راه‌کارهایی که در ادبیات اقتصادی برای افزایش توان سیاست‌های تثبیت اقتصادی در این شرایط مطرح شده‌ مصون‌سازی سیاست مالی در برابر تکانه‌های تراز پرداخت از راه فعال‌سازی صندوق ذخیره ارزی است. این مقاله در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که دربرگیرنده ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران است, تاثیر فعال‌سازی صندوق ذخیره ارزی را در عملکرد رفاهی و تثبیتی رژیم‌های سیاستی سه‌گانه‌ی هدف‌‌گذاری منعطف تورم شاخص قیمت تولیدکننده‌ی داخلی, هدف‌گذاری منعطف تورم کالاها و خدمات مصرفی, و هدف‌گذاری منعطف نرخ ارز حقیقی ارزیابی می‌کند.بدین منظور نخست عملکرد رفاهی و تثبیتی رژیم‌های سیاستی سه‌گانه در وضعیت آسیب‌پذیری مالی زیاد, گذر نرخ ارز و درجه‌ی بازبودن بالا به‌همراه سیاست مالی هزینه‌کردن کل درآمدهای ارزی ارزیابی شده و نتایج این شبیه‌سازی با حالتی مقایسه شد که صندوق ذخیره ارزی فعال می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد در وضعیت نخست, قاعده‌ی بهینه‌ی رمزی, رژیم هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی است و مقام پولی باید در بازار ارز دخالت کند. با فعال‌کردن صندوق, نوسانات نرخ ارز حقیقی محدود می‌شود و زمینه‌ی مناسب برای هدف‌گذاری منعطف تورم کالاها و خدمات مصرفی برای سیاست‌گذار مهیا می‌شود و نیازی به دخالت در بازار ارز نیست.

لینک کمکی