مقاله ارزيابي کارايي نظام بانکي ايران با استفاده از رهيافت تحليل پوششي بوت‌استرپ و الگوريتم اس‌دبليو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي کارايي نظام بانکي ايران با استفاده از رهيافت تحليل پوششي بوت‌استرپ و الگوريتم اس‌دبليو :


تعداد صفحات :42

در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های بوت‌استرپ با 1000 بازنمونه‌گیری به ارزیابی کارایی 25 بانک‌ دولتی و خصوصی کشور در سال 1390 پرداخته و به وسیله الگوریتم اس‌دبلیو (SW), مقادیر کارایی تورش اصلاح شده و فواصل اطمینان مرتبط با آن‌ها, با استفاده از رویکرد نهاده محور با فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس تخمین زده شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که 32 درصد از بانک‌های مورد ارزیابی از لحاظ فنی با ظرفیتی کمتر از 60 درصد فعالیت می‌کنند و در این راستا بانک‌هایی که از شبکه بانکی کشور سهم بالاتری از دارایی‌ها را در اختیار دارند به صورت نسبتاً کارآمدتری از لحاظ مقیاس و مدیریتی عمل می‌کنند. همچنین براساس نتایج این مطالعه, بانک‌های از بدو تأسیس خصوصی به طور میانگین کارآمدتر بوده و بانک‌های دولتی نیز بیشترین ناکارایی مدیریتی و مقیاس را به خود اختصاص داده‌اند.

لینک کمکی